Inter-vion

French brand of oral care accessories

Efiseptyl is a brand of accessories for oral care and hygiene. The range includes a wide selection of products such as dental floss, mini brushes, toothpicks and mouth fresheners, as well as special products for those wearing braces or dentures, for whom oral hygiene is particularly important. With Efiseptyl brand accessories, you will take care of a beautiful smile every day.

Efiseptyl – always at hand

Everything to make your daily care easier and more enjoyable. The brand’s products are made with precision. Thanks to practical solutions, such as individually packaged toothpicks or 3-in-1 pocket flossers, these products are suitable for both travel and everyday use. You can take them with you and always have them at hand.

You will find us here

Francuska marka akcesoriów do pielęgnacji jamy ustnej

Efiseptyl to marka akcesoriów do pielęgnacji i higieny jamy ustnej. Oferta obejmuje szeroki wybór produktów, takich jak nici dentystyczne, mini szczoteczki, wykałaczki czy odświeżacze do ust. To także specjalne produkty dla osób noszących aparat ortodontyczny lub protezę, dla których higiena jamy ustnej jest szczególnie istotna. Z akcesoriami marki Efiseptyl zadbasz o piękny uśmiech każdego dnia.

Efiseptyl – zawsze pod ręką

Wszystko po to, by codzienna pielęgnacja stała się łatwiejsza i przyjemniejsza. Produkty marki są precyzyjnie wykonane. Dzięki praktycznym rozwiązaniom, takim jak pojedynczo pakowane wykałaczki czy kieszonkowe nici do zębów 3w1, produkty te sprawdzą się zarówno w podróży, jak i w codziennym użytkowaniu. Możesz je zabrać ze sobą i mieć zawsze pod ręką.

Znajdziesz nas tutaj